CiasteczkoEmily

14 tekstów – auto­rem jest Cias­teczkoEmi­ly.

W życiu le­piej iść z głową uniesiona do góry na­wet jeśli nieraz się przewrócisz niż cały czas pat­rzeć pod no­gi i użalać się nad tym w ja­kim bag­nie stąpasz... 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 14 stycznia 2015, 23:56

W życiu nic tak nie bo­li jak zauważenie włas­nej naiw­ności wy­nikającej z przeświad­cze­nia że otaczający nas ludzie udając chcących nasze­go szczęścia wyz­by­li się włas­ne­go egoizmu... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 stycznia 2012, 13:13

Na głowie nieład
W głowie bur­del
A myśli to dziwki

wul­garne ale jakże prawdziwe 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 listopada 2011, 17:57

Kiedyś marzyłam żeby TO mieć...te­raz mam
Kiedyś uważałam że jeśli TO zdobędę to będę naj­szczęśliw­szym człowiekiem...a te­raz nie wy­daje mi się żebym choć od­ro­binę była szczęśliwa...
Dlaczego..? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 października 2011, 08:30

Kocham oglądać swo­je zdjęcia na których się śmieję...
Przy­pomi­na mi się jak mu­siałam być szczęśliwa...
To tak jak­by przeżyć to szczęście jeszcze raz... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 października 2011, 20:40

W nies­pełnionej miłości człowiek czuję się jak nar­ko­man które­mu og­ra­nicza się nar­ko­tyk...Jest w sta­nie się po­niżyć aby osiągnąć cel.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 października 2011, 19:28

I umierając spoj­rzała na stojące przy łóżku dziecko...
rzu­cając na nie szy­der­czy uśmiech zam­knęła oczy i odeszła...
bo tyl­ko ona poz­nała ból życia... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 października 2011, 15:46

Cza­sem nie chce się nicze­go więcej niż scho­wać się pod ko­cem zam­knąć i umrzeć... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 września 2011, 09:57

-Ale głupia jesteś
-Wiem...chy­ba najgłup­sza na świecie...ale za to najszczęśliwsza... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 września 2011, 15:41

Jeśli masz w so­bie ty­le od­wa­gi i siły zmień swo­je życie i nie pozwól już nig­dy aby ktoś od­bierał Ci szczęście... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 20 września 2011, 13:35
CiasteczkoEmily

Żyjąc w świecie pieprzonych egoistów, chciałam być naiwną altruistką.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 stycznia 2015, 00:24Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st W życiu le­piej iść [...]

14 stycznia 2015, 23:56CiasteczkoEmily do­dał no­wy tek­st W życiu le­piej iść [...]